Kolayl?kla aç?lmal?d?r. Bapn?n kilitli olmamas? veya kilitli olsa dahi tenha hareketle aç?labilmesi gerekir. Kap?n?n üzerinde ürkü pas veya benzeri bir olu? bulunmal?d?r.Yang?n baps?, tütün geçi?ini engelleyecek ?ekilde üretilirler. Duman s?zmas?n? dikilmek amac? ile kap? ve kasan?n inikat noktalar?nda bu kap? fitilleri kullan?l?r.Örne?in… Read More